Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 4, 259 - 264

Korte bijdrage

Rehabilitatie van klassieke antipsychotica: een overzicht van meta-analyses

L. de Haan, J.M. van Bruggen, J. Lavalaye, W.F. Scholte, L. Wouters, J. Storosum, D.H. Linszen

achtergrond Een plaatsbepaling van de nieuwe generatie antipsychotica (nga, de atypische antipsychotica) bij de behandeling van patiënten met schizofrenie is noodzakelijk.

doel Het geven van een beknopte samenvatting van meta-analyses van effect, bijwerkingen en uitval bij behandeling met nga(risperidon, olanzapine, quetiapine) versus klassieke antipsychotica (ka) (haloperidol, chloorpromazine).

methode Literatuuronderzoek naar meta-analyses uit de periode 1998-2000.

resultaten Vergeleken met ka geven nga minder aanleiding tot comedicatie met anticholinergica, geven olanzapine en risperidon een iets beter effect en gaat olanzapine gepaard met minder uitval. De validiteit van de gevonden voordelen van nga is echter discutabel. Zo verdwijnen de voordelen van nga betreffende effectiviteit en uitval als ze vergeleken worden met ka in doseringen tot 12 mg haloperidolequivalent per dag.

conclusie Klassieke antipsychotica verdienen nog steeds een prominente plaats bij de behandeling van schizofrenie.

trefwoorden atypische antipsychotica, klassieke antipsychotica, meta-analyse