Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 8, 517 - 524

Korte bijdrage

Atypische antipsychotica bij borderline persoonlijkheidsstoornis

K.P. Grootens, R.J. Verkes

achtergrond  Door de komst van de nieuwe, atypische antipsychotica zijn er nieuwe behandelmogelijkheden gekomen voor patiënten met borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS).
doel
  Nagaan of behandeling met atypische antipsychotica bij BPS evidence-based is.
methode
  Literatuuronderzoek met behulp van Medline en Current Contents en met de trefwoorden borderline personality in combinatie met olanzapine, quetiapine, clozapine, risperidone of antipsychotic. Ook werd gebruikgemaakt van referenties in de gevonden artikelen.
resultaten
  Er werden vier open onderzoeken en acht gevalsbeschrijvingen en slechts één gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek gevonden. De uitval in de onderzoeken was hoog en er was een grote diversiteit in patiëntenpopulaties. In alle artikelen werden positieve effecten gerapporteerd van de betreffende atypische antipsychotica.
conclusie
  De methodologische kwaliteit van de verschenen artikelen is te laag om goed gefundeerde uitspraken te doen. Een subgroep van BPS-patiënten met psychotische, impulsieve of suïcidale symptomen heeft mogelijk baat bij atypische antipsychotica. Meer placebogecontroleerd onderzoek naar werking en bijwerkingen van atypische antipsychotica, met een langere follow-up, is hard nodig om definitieve conclusies te kunnen trekken.

 

trefwoorden atypische antipsychotica, borderline persoonlijkheidsstoornis, psychose