Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 8, 507 - 515

Overzichtsartikel

Disconnectiviteit bij schizofrenie: afwijkingen in de witte stof van de hersenen

B.D. Peters, L. de Haan, D.H. Linszen

achtergrond  De pathofysiologie en symptomatologie van schizofrenie hangt mogelijk samen met een verstoorde communicatie of connectiviteit tussen individuele hersencellen en tussen hersengebieden. Hersencellen en hersengebieden communiceren met elkaar via axonen, die het hoofdbestanddeel van de witte stof in de hersenen vormen.
doel
  Het geven van een overzicht van de bevindingen van onderzoek naar de witte stof bij patiënten met schizofrenie.
methode
  Literatuuronderzoek met behulp van Medline met als trefwoorden 'schizophrenia', 'corpus callosum' en 'white matter'. Artikelen over onderzoeken met structurele magnetic resonance imaging (sMRI), MR-spectroscopie (MRS), diffusion tensor imaging (DTI) en over post mortem onderzoek werden geselecteerd.
resultaten
  Twaalf post mortemonderzoeken en 36 onderzoeken met sMRI hebben conflicterende bevindingen opgeleverd. Eén onderzoek met MRS en 5 van de 7 onderzoeken met DTI suggereerden verminderde integriteit van de witte stof bij schizofrenie.
conclusie
  De gevonden afwijkingen in de witte stof geven enige steun aan de disconnectiviteithypothese bij schizofrenie. Geavanceerde MRI-technieken zoals MRS en DTI zijn mogelijk beter geschikt dan sMRI om in vivo inzicht te verschaffen in wittestofafwijkingen bij schizofrenie.

trefwoorden connectiviteit, magnetische kernspinresonantie, schizofrenie, witte stof.