Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 8

Redactioneel

Zorgen voor mensen met dementie, 477 - 478

Oorspronkelijk artikel

R.A. Schoevers, M.I. Geerlings, A.T.F. Beekman, B.W.J.H. Penninx, D.J.H. Deeg, C. Jonker, W. van Tilburg

De relatie tussen depressie, sekse en verhoogde mortaliteit bij thuiswonende ouderen , 479 - 493

Overzichtsartikel

A.W. Braam, A.T.F. Beekman, W. van Tilburg

Religiositeit en depressie bij ouderen: een overzicht van recent empirisch onderzoek , 495 - 505

Overzichtsartikel

B.D. Peters, L. de Haan, D.H. Linszen

Disconnectiviteit bij schizofrenie: afwijkingen in de witte stof van de hersenen , 507 - 515

Korte bijdrage

K.P. Grootens, R.J. Verkes

Atypische antipsychotica bij borderline persoonlijkheidsstoornis , 517 - 524

Gevalsbeschrijving

W. Stuve, A. Wessels, L. Timmerman

Remissie van een schizofrene psychose na het staken van de behandeling met lamotrigine , 525 - 528

Ingezonden brief

Erratum, 529 - 529