Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 3, 141 - 149

Oorspronkelijk artikel

Overspanning: een zee van klachten of een bron van onderzoek?

A.J.M. Smith

achtergrond Met overspanning of surmenage worden in de literatuur zeer veel symptomen gerelateerd. Deze symptomen worden bovendien onder vele verschillende diagnosen beschreven. Bij een toenemende verfijning en verscherping binnen de psychodiagnostiek wordt het hanteren van een dergelijk breed en vaag overspanningsconcept steeds onbevredigender.
doel Het opsporen van primaire en secundaire symptomen van overspanning.
methode Exploratieve factoranalyse op geïnventariseerde overspanningsklachten.
resultaten Uit het onderzoek blijkt dat een zinvolle beperking tot kernsymptomen van overspanning mogelijk is, waarbij het accent ligt op een verlaagde cognitieve en emotionele reactiviteit bij het verwerken van externe informatie, dit als gevolg van chronische stress.
conclusies Dit beperkte profiel vraagt om een herbezinning op de diagnostische status van overspanning als zodanig. Het suggereert een bepaalde chronologie tussen overspanning en psychopathologie in het algemeen en geeft mogelijkheden tot een duidelijker positiebepaling ten opzichte van enkele specifieke stoornissen, zoals de depressie, het chronischevermoeidheidssyndroom of het burn-outsyndroom. Ten slotte geeft dit aangescherpte profiel handvatten voor de opbouw van een behandeling.

trefwoorden chronische stressklachten, overspanning, stress, surmenage