Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 11, 747 - 750

Gevalsbeschrijving

Topiramaatadditie bij een medicatieresistente obsessieve-compulsieve stoornis

D.J. Vinkers, N.J.A. van der Wee

Een 45-jarige man met een medicatieresistente obsessieve-compulsieve stoornis (ocs) werd succesvol behandeld met additie van topiramaat. ocs hangt neurobiologisch samen met overactivatie van het cortico-striato-thalamocorticale circuit. Omdat in dit circuit de neurotransmitter glutamaat een belangrijke rol speelt, zijn medicijnen die glutamaat antagoneren, zoals het anti-epilepticum topiramaat, mogelijk werkzaam tegen obsessieve-compulsieve klachten. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of topiramaatadditie bij patiënten met een ocs werkzamer is dan placebo.

trefwoorden obsessieve-compulsieve stoornis, topiramaat