Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 11, 735 - 739

Gevalsbeschrijving

Sekssomnia tijdens behandeling met een selectieve serotonineheropnameremmer

D.G.H. Krol

samenvatting Sekssomnia is een parasomnie die gekenmerkt wordt door seksueel gedrag. Bij een 30-jarige man zonder voorgeschiedenis van parasomnieën of hiermee samenhangende risicofactoren ontwikkelde zich na drie weken behandeling met de selectieve serotonineheropnameremmer escitalopram 10 mg seksueel gedrag tijdens de slaap. Het gedrag verdween zes dagen na het staken van het gebruik van escitalopram. De relatie in de tijd tussen het optreden van de parasomnie en het gebruik van dit middel suggereert een causaal verband, mogelijk terug te voeren op verhoogde serotonerge neurotransmissie in de raphekern.

 

trefwoorden escitalopram, parasomnie, sekssomnia