Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 11, 703 - 711

Oorspronkelijk artikel

De ontwikkeling van een behandelprogramma voor gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten met een cluster B-persoonlijkheidsstoornis

R.H.J. Hornsveld, S. Soe-Agnie, J. Donker, L. van der Wal

achtergrond Over opzet, inhoud en resultaten van Nederlandse behandelprogramma's voor gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten is nauwelijks in (inter)nationale vaktijdschriften gepubliceerd.
doel Beschrijven van de ontwikkeling van een behandelprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met een cluster B-persoonlijkheidsstoornis. Daarbij werd de behandeling voor agressie gecombineerd met een behandeling voor verslaving.
methode De klinische ervaringen met beide behandelingen werden geïnventariseerd, waarna nieuwe modulen werden toegevoegd op grond van recente onderzoeksresultaten.
resultaten Het aldus samengestelde behandelprogramma richtte zich op de belangrijkste individuele dynamische criminogene factoren.
conclusie Empirisch onderzoek zal moeten uitwijzen of het behandelprogramma als geheel betere resultaten oplevert dan de samenstellende behandelingen afzonderlijk.

trefwoorden agressie, behandelprogramma, forensische psychiatrie, verslaving