Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 1, 21 - 29

Overzichtsartikel

Neurobiologische hypothesen over de pathogenese van schizofrenie

J.M. Bakker, L. de Haan

doel Het geven van een overzicht van de belangrijkste neurobiologische hypothesen over de pathogenese van schizofrenie.
methode Literatuuronderzoek met behulp van Medline over de periode 1994 - juli 1999 en referenties bij de gevonden artikelen.
resultaten In de literatuur worden drie belangrijke denkrichtingen onderscheiden: neurodegeneratie, een stoornis die zich beperkt tot de vroege ontwikkeling van de hersenen en een progressieve ontwikkelingsstoornis. Uit onderzoeksbevindingen en klinische waarnemingen blijkt dat de neurodegeneratiehypothese achterhaald is; dat er een aantal belangrijke argumenten tegen een tot de vroege ontwikkeling beperkte stoornis bestaan; en dat een progressieve ontwikkelingsstoornis  verenigbaar is met vele klinische feiten en onderzoeksbevindingen.
conclusie Er zijn sterke aanwijzingen dat er bij schizofrenie sprake is van een progressieve ontwikkelingsstoornis. Deze aanwijzingen kunnen worden opgevat als een reden voor nader onderzoek naar de mogelijkheden van vroegtijdige behandeling van psychose en behandeling vóór de eerste psychotische episode.

trefwoorden neurodegeneratie, ontwikkelingsstoornis, pathogenese, plasticiteit, schizofrenie