Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 5, 295 - 299

Gevalsbeschrijving

Subduraal hematoom en depressie

J.A. Brunekreeft, S.M. Peerdeman, D. Rhebergen

De diagnostiek van het chronisch subduraal hematoom (csdh) is moeilijk door de sterk variërende klinische presentatie, vooral bij ouderen. Een 89-jarige man met een doorgemaakt csdh presenteert zich met ernstige depressieve klachten met psychotische kenmerken; bij hem wordt uiteindelijk een recidief-csdh vastgesteld. De casus illustreert het belang van integrale, multidisciplinaire diagnostiek bij ouderen met een doorgemaakt csdh, die zich presenteren met vallen en psychiatrische problemen. Bij een dergelijke presentatie dient men alert te zijn op de aanwezigheid van een (recidief van) csdh.

trefwoorden chronisch subduraal hematoom, depressieve stoornis