Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 5

Redactioneel

L. Gabriëls

Levenskwaliteit: meten is weten?, 249 - 251

Oorspronkelijk artikel

M. Bak, M. Drukker, A. de Bie, J. à Campo, G. Poddighe, J. van Os, PH. Delespaul

Een observationele trial naar 'assertive outreach' met remissie als uitkomstmaat1, 253 - 262

Overzichtsartikel

L.M. Dil, Th.A.H. Doreleijers, R.A. Schoevers

Filicide; psychiatrische aspecten van kinderdoding door ouders - een literatuuroverzicht, 263 - 272

Overzichtsartikel

F. van den Eynde, P.C. van Baelen, M. Portzky, K. Audenaert

De effecten van energiedranken op de cognitieve prestaties, 273 - 281

Gevalsbeschrijving

B.W. Koekkoek, A.J.A. Kaasenbrood

Behandelen van chronische suïcidaliteit vraagt om risico nemen, 283 - 287

Commentaar

A.J.F.M. Kerkhof

Behandelen van chronische suïcidaliteit vraagt vooral continuïteit in beleid, 289 - 291

Commentaar

W.A. Nolen

Augmentatie met atypische antipsychotica: een reële optie bij resistente depressie?, 293 - 294

Gevalsbeschrijving

J.A. Brunekreeft, S.M. Peerdeman, D. Rhebergen

Subduraal hematoom en depressie, 295 - 299

Referaat

L. Jeurissen, G. Pieters

Epidemiologie en verloop van anorexia nervosa in de algemene bevolking, 301 - 304

Referaat

A. Vellinga, H.L. Van

Publicatiebias en de ogenschijnlijke effectiviteit van antidepressiva, 302 - 303

Referaat

M. Morrens, B.G.C. Sabbe

Cognitieve verbetering na behandeling met atypische antipsychotica bij patiënten met schizofrenie en een eerste psychotische episode: is het een leereffect?, 303 - 304

Ingezonden brief

J.A. Swinkels

Reactie op 'Psychiatrie op de kop?', 305 - 307