Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 4, 205 - 215

Oorspronkelijk artikel

Beta-blokkers en elektroconvulsietherapie: een review

W.W. van den Broek, T.H.N. Groenland, P.G.H. Mulder, A. Kusuma, T.K. Birkenhäger, E.M. Pluijms, J.A. Bruijn

achtergrond Soms moet men bij patiënten met een cardiovasculaire aandoening de cardiovasculaire reactie tijdens elektroconvulsietherapie (ect) behandelen. Deze reactie bestaat uit tachycardie en stijging van de bloeddruk.
doel Beschrijven van de effecten van β-blokkers op insultduur en de cardiovasculaire variabelen.
methode Gezocht werd in Medline met als trefwoorden: 'beta-adrenergic blocking agents' en 'electroconvulsive therapy'. Alleen gerandomiseerde placebogecontroleerde onderzoeken werden geïncludeerd.
resultaten De zoekstrategie leverde 21 publicaties op. Alle auteurs beoordeelden de artikelen op gestandaardiseerde wijze. De meeste onderzoeken waren met esmolol gedaan. Toediening van esmolol kan de insultduur bekorten. Aangezien de insultduur van belang kan zijn voor het therapeutische effect van ect, is het verstandig om bilaterale elektrodeplaatsing toe te passen bij het gebruik van esmolol. Bij unilaterale elektrodeplaatsing is de effectiviteit behalve van de insultduur ook afhankelijk van de dosering van de stimulus boven de prikkeldrempel.
conclusie De voorkeur bij het gebruik van een β-blokker tijdens ect gaat uit naar esmolol; daarbij dient men bilaterale elektrodeplaatsing toe te passen. Een mogelijk alternatief is labetalol, maar de langere halfwaardetijd is een nadeel ervan, zeker bij hoge doseringen. De ervaring met landiolol is beperkt, maar gezien de korte halfwaardetijd, hoge cardioselectiviteit en hoge potentie zou dit middel een goed alternatief kunnen zijn. Incidenteel gebruik van een β-blokker tijdens ect heeft geen consequenties voor de uitvoering van de ect.

trefwoorden adrenerge bèta-antagonisten, esmolol, labetalol, landiolol, elektroconvulsietherapie, ECT