Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 3

Symposia

Procesevaluatie van een onlinecursus voor jongeren met ouders met psychische problemen (www.kopstoring.nl)

C. Van Der Veen

S-19

De interactieve website www.kopstoring.nl voor jongeren met ouders met psychische problemen is een gezamenlijk product van het Trimbos-instituut, ggnet, De Gelderse Roos en riaggz over de IJssel. De website is mei 2006 gelanceerd en trekt inmiddels over de 10.000 bezoekers per maand. De website bevat naast informatiepagina's ook interactief aanbod, namelijk een forum, een e-mailservice en een groepscursus in een chatbox voor jongeren van 16 tot 25 jaar.

Het Trimbos-instituut heeft de procesevaluatie uitgevoerd naar de onlinegroepscursus Kopstoring (Leunissen e.a. 2007; Van der Veen & Van der Zanden 2007). Het uiteindelijke doel is toe te werken naar 'bewezen effectief' onlineaanbod. Deze procesevaluatie is een belangrijke eerste stap in het proces daar naartoe.

Tussen september 2006 en juni 2007 zijn er 8 chatboxcursussen uitgevoerd. Met behulp van voor- en nametingen tijdens de pilotperiode zijn veel onderzoeksgegevens verzameld over deze chatboxcursus.

De voor- en nametingen zijn gedaan met de Effect Evaluatie Vragenlijst (eevl) (Huijnen & Valkenberg 2005) waarbij is gekeken naar effecten op 12 schalen waaronder de relatie met de ouder met problematiek; rol in ouderlijke conflicten en omgaan met gedrag van ouder met problematiek. Daarnaast zijn tevredenheidsvragenlijsten afgenomen bij de jongeren.

De resultaten tot nu toe zijn veelbelovend. De jongeren waarderen de cursus met gemiddeld een 7,7 en de voor- en nametingen met de eevl laten een significante afname zien op vijf schalen. Of deze afname daadwerkelijk is toe te schrijven aan de onlinecursus zal verder onderzoek moeten uitwijzen.

Tijdens de presentatie wordt kort ingegaan op de website en de online cursus en worden de opzet en uitkomsten van de procesevaluatie toegelicht.

Literatuur

-Huijnen, S.E.A, & Valkenberg, I.M.C. (2005). Effect Evaluatie Vragenlijst (eevl). Handleiding bij de Effect Evaluatie Vragenlijst voor kopp/kvo preventiegroepen voor adolescenten.

-Leunissen, M., Rosenbrand,R., & van der Zanden, R. (2007). Online cursus Kopstoring. Een preventief groepsaanbod via internet voor jongeren (16-25 jaar) van ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek. Utrecht: Trimbos-instituut.

-Veen, van der C., & van der Zanden, R., (2007). Procesevaluatie Kopstoring. Een onderzoek naar de preventieve online groepscursus voor jongeren van 16-25 jaar. Utrecht: Trimbos-instituut.