Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 2, 99 - 104

Farmacotherapie

Combinatiebehandeling van elektroconvulsietherapie met psychofarmaca

K.H. Kho

achtergrond Psychofarmaca worden soms voor aanvang van elektroconvulsietherapie (ect) afgebouwd uit vrees voor interacties. De vraag is of deze vrees terecht is.
methode In de gepubliceerde literatuur werd gezocht naar studies over dit onderwerp.
resultaten ect bleek veilig gecombineerd te kunnen worden met de meeste psychofarmaca. De combinatie met lithium kan complicaties geven, maar deze maken een afbouw van lithiumtherapie voor ect-behandeling niet altijd noodzakelijk. De combinatie met venlafaxine in een dosering hoger dan 300 mg per dag kan wel ernstige complicaties geven.
conclusie De aanbeveling in de Nederlandse richtlijnen om ect niet te combineren met psychofarmaca vanwege interacties dient herzien te worden. Een specifieke aanbeveling voor elk psychofarmacon is noodzakelijk.

trefwoorden elektroconvulsietherapie, psychofarmaca, depressie, schizofrenie