Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 2, 89 - 98

Overzichtsartikel

Het syndroom van Cotard. Een overzicht

F. van den Eynde, H. Debruyne, M. Portzky, S. de Saedeleer, K. Audenaert

achtergrond De categorische indeling van psychiatrische ziektebeelden komt steeds meer ter discussie te staan, onder meer doordat men specifieke psychopathologische ziektebeelden er niet genuanceerd mee kan beschrijven. Het syndroom van Cotard wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een nihilistische waan die betrekking heeft op het eigen lichaam en valt niet eenduidig onder te brengen in de geldende categorische indeling. Beschreven wordt een 88-jarige man met het syndroom van Cotard, die herstelde na farmacotherapie.
doel Een overzicht geven van de karakteristieken van het syndroom van Cotard, inclusief historische en fenomenologische aspecten, pathogenese en behandeling.
methode Een literatuuronderzoek werd verricht aan de hand van de zoekterm 'Cotard$' in Medline, over de periode 1980-2006. Dit resulteerde in 68 publicaties, waarvan er 18 niet werden geïncludeerd. Kruisreferenties werden gebruikt.
resultaten Het syndroom van Cotard kon niet eenduidig ingedeeld worden in de huidige categorische classificatiesystemen. De huidige kennis is gebaseerd op hoofdzakelijk gevalsbeschrijvingen en daardoor kon geen duidelijkheid worden geschapen aangaande de verschillende aspecten (vóórkomen, pathogenese en behandeling) van het syndroom.

trefwoorden syndroom van Cotard, overzicht, classificatie