Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 2, 83 - 88

Oorspronkelijk artikel

Dissociatieve verschijnselen: verband met stress uit heden én verleden

D. De Wachter, A. Neven, S. Vandewalle, J. Vanderlinden, A. Lange

achtergrond Bij de studie van dissociatie is tot nu toe weinig aandacht besteed aan de samenhang tussen actuele stress en gezinsvariabelen enerzijds en de dissociatieve ervaringen anderzijds; dit in tegenstelling tot de vele studies over trauma in het verleden en dissociatie.
doel In een klinische populatie onderzoeken of dissociatie in meer of mindere mate samenhangt met actuele stress dan wel met de gerapporteerde traumata uit het verleden.
methode Dissociatie werd voorspeld op basis van actuele stress (binnen en buiten het gezin) en vroeger trauma aan de hand van een meervoudige regressieanalyse bij een populatie van patiënten met een eetstoornis.
resultaten Globaal wezen de resultaten op een verband tussen actuele stress en dissociatie. Patiënten met verhoogde dissociatiescores vermeldden significant méér stress, op zowel de actuele stressmaten als de traumalijst.
conclusie Dissociatie staat in verband met belastende ervaringen, maar niet met seksueel trauma alleen. Ze hangt ook samen met stress in de actuele leefsituatie. Het eenvoudige model dat dissociatieve ervaringen rechtstreeks verbindt met trauma is wellicht aan herziening toe. Bij de behandeling van dissociatieve fenomenen zou men meer aandacht moeten besteden aan de aanpak van stresserende factoren.

trefwoorden stress, dissociatie, context, gezin