Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 11, 845 - 849

Gevalsbeschrijving

Het syndroom van De Clérambault. Een gevalsbeschrijving en literatuuronderzoek naar het onderscheid tussen primaire en secundaire erotomanie

E. Vrieze, G. Pieters

samenvatting Een patiënte met een erotomane waanstoornis is ervan overtuigd dat een man op haar verliefd is. Omdat een specifiek ziekteverloop en een specifieke respons op behandeling bij primaire erotomanie beschreven zijn, is in de literatuur gezocht naar het onderscheid tussen primaire en secundaire erotomanie. Geconcludeerd kan worden dat erotomanie te zeldzaam is en de definitie niet eenduidig genoeg om deze subtypen als aparte entiteit te differentiëren.

trefwoorden De Clérambault, diagnose, erotomanie, waanstoornis