Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 10, 753 - 762

Overzichtsartikel

Kunnen patiënten met een depressieve stoornis stoppen met roken?

M. Repko, W. van den Brink, J. Huyser

achtergrond Patiënten met een depressieve stoornis roken vaak. Het is de vraag of de psychiatrie bij deze groep patiënten meer aandacht aan het roken zou moeten besteden.
doel Vaststellen of het verantwoord is om een stoppen-met-rokenprogramma op te nemen in een zorgprogramma voor depressie.
methode Literatuuronderzoek met behulp van PubMed, Embase en Cochrane Library (januari 1980-augustus 2006) met als zoektermen 'major depressive disorder', 'nicotine dependence', 'smoking' en 'smoking cessation'.
resultaten Er is een hoge comorbiditeit van dagelijks roken en een depressieve stoornis. Genetische factoren en negatieve, ingrijpende levensgebeurtenissen zijn risicofactoren. Er is onder depressieve rokers weinig onderzoek gedaan naar het effect van het stoppen met roken op blijvende abstinentie en op depressieve symptomen. Mensen met een depressieve stoornis in hun voorgeschiedenis lijken te kunnen profiteren van een stoppen-met-rokenprogramma. Het is niet zeker of stoppen met roken leidt tot een verhoogde kans op een nieuwe depressieve episode.
conclusie Er zijn goede redenen om een stoppen-met-rokenprogramma toe te voegen aan de behandeling van rokende patiënten met een depressieve stoornis. Alvorens daartoe over te gaan is er meer onderzoek nodig naar het effect van stoppen met roken op het recidiveren van depressieve symptomen en naar de kans op langdurige abstinentie.

trefwoorden comorbiditeit, depressieve stoornis, nicotineafhankelijkheid, roken, stoppen-met-rokenprogramma