Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 10

Redactioneel

J. Vandenberghe

De psychiater: clinicus en manager? Het spanningsveld tussen klinisch denken en managementdenken, 689 - 671

Oorspronkelijk artikel

I.A. de Boer, J.A. Kool, R.A. Schoevers

Supervisie en werkbegeleiding in de opleiding tot psychiater vanuit het perspectief van de arts in opleiding en de supervisor, 693 - 703

Commentaar

J. Pols

Werkbegeleiding en supervisie: hoekstenen van de opleiding, 705 - 707

Oorspronkelijk artikel

B. Soenens, W. Nevelsteen, W. Vandereycken

De betekenis van perfectionisme bij eetstoornissen. Een vergelijkend onderzoek, 709 - 718

Essay

J.A.G. van Opstal, S. Lammers

Voorstel voor een behandelwet naar Schots model, 719 - 728

Commentaar

A.J. Tholen

Kanttekeningen bij een nieuwe wet voor psychiatrische dwangbehandeling, 729 - 731

State-of-the-art-artikel

H. Knegtering, R. Bruggeman , S. Castelein, D. Wiersma

Antipsychotica en seksueel functioneren bij mensen met psychosen, 733 - 742

Overzichtsartikel

T.J. Timmer, A.J. Fouwels

Verslikking en verstikking door antipsychotica, 743 - 751

Overzichtsartikel

M. Repko, W. van den Brink, J. Huyser

Kunnen patiënten met een depressieve stoornis stoppen met roken?, 753 - 762

Gevalsbeschrijving

G. Degraeve

Khatgeïnduceerde psychose?, 763 - 767

Referaat

H.L. Van

Psychodynamische psychotherapie bij paniekstoornissen, 769 - 770

Referaat

W.A. Veling, V. Akbarkhanzadeh, J.D. Blom

Het gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers tijdens de zwangerschap, 769 - 770

Ingezonden brief

M.W. Hengeveld

Reactie op 'Tijdschrift voor Psychiatrie, juni 2007', 771 - 772

Ingezonden brief

J.-P. Selten

Reactie op 'Zelfdoding onder Nederlandse Surinamers naar etniciteit', 773 - 774