Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 8, 559 - 567

Overzichtsartikel

Hoe kunnen de resultaten van de eerstelijnsbehandeling van depressie worden verbeterd?

A.C.M. Vergouwen, H. Burger, T.J.M. Verheij, G.F. Koerselman

achtergrond Het resultaat van de behandeling van depressies is vaak teleurstellend. Belangrijke oorzaken zijn inadequate behandeling en therapieontrouw.
doel Antwoord vinden op de vraag hoe therapietrouw en het resultaat van depressiebehandelingen verbeterd kunnen worden.
methode Kritische analyse van literatuur. In Medline, Psycinfo, Embase en Cochrane Controlled Trials Register is gezocht naar gerandomiseerde onderzoeken met behulp van de trefwoorden 'patient compliance', 'adherence', 'patient dropout', 'depression', 'depressive disorder' en 'affective disorder'. Op basis van de resultaten van de onderzoeken werden vervolgens twee interventies vergeleken die toepasbaar waren in de Nederlandse praktijk.
resultaten Er werden 11 artikelen gevonden die allemaal betrekking hadden op onderzoek in de eerste lijn. Uit de artikelen bleek dat gangbare zorg niet voldeed. Gangbare zorg kan worden verbeterd met extra interventies, maar er zijn geen aanwijzingen dat complexe interventies daarbij een meerwaarde hebben ten opzichte van eenvoudige interventies zoals systematische follow-up. Daarom hebben eenvoudige interventies vooralsnog de voorkeur.
conclusie De behandeling van depressie kan verbeterd worden door relatief eenvoudige interventies. 

trefwoorden behandeling, depressieve stoornis, eerstelijnsgezondheidszorg, therapietrouw