Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 5, 305 - 314

Oorspronkelijk artikel

Voorspelt de Camberwell Assessment of Need (verandering in) psychiatrische zorgconsumptie?

M. Drukker, M. Bak, G. Driessen, J. van Os, P.A.E.G. Delespaul

achtergrond Door de ontwikkeling naar meer vraaggerichte zorg in de ggz is er behoefte aan een instrumentarium om zorgbehoeften in kaart te brengen. De Camberwell Assessment of Need (can) is een dergelijk instrument, dat het meest bruikbaar is als er daadwerkelijk een relatie is tussen zorgbehoefte en zorggebruik.
doel Onderzocht wordt of de can een voorspeller is voor (veranderingen in) de zorgconsumptie.
methode Het Zorgmonitor Interview wordt afgenomen bij alle patiënten met een psychotische stoornis die regulier zorg ontvangen in Maastricht. Dit gebeurt bij intake en daarna jaarlijks. Hierbij wordt onder meer de can afgenomen. Deze gegevens zijn gekoppeld met zorgconsumptiegegevens uit het Psychiatrisch Casus Register Zuid-Limburg. Dit betreft de zorgconsumptie in het jaar voorafgaand aan en in het jaar volgend op de afname van de can.
resultaten Patiënten met een gemiddelde of hoge zorgbehoefte bleken meer intramurale zorg te gebruiken dan patiënten met een lage zorgbehoefte. Bovendien waren er aanwijzingen dat zorgconsumptie.
conclusie Bij het inschatten van de toekomstige intramurale zorgconsumptie van groepen patiënten kan de can een waardevol hulpmiddel zijn.

trefwoorden psychose, zorgbehoefte, zorgconsumptie