Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 4, 269 - 270

Referaat

Het valideren van diagnostische criteria voor psychogene bewegingsstoornissen

N. Haex, A.F.G Leentjens