Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 1, 49 - 53

Gevalsbeschrijving

Het cotardsyndroom

Y. Madani, B.G.C. Sabbe

samenvatting Berrios & Luque (1995) identificeerden na een exploratieve factoranalyse drie subcategorieën van het cotardsyndroom: cotardtype psychotische depressie, cotardtype I en cotardtype II. In dit artikel wordt naar aanleiding van twee gevalsbeschrijvingen onderzocht of er differentiële behandelingsstrategieën bestaan bij het cotardtype I en het cotardtype psychotische depressie. Hiertoe werd de literatuur vanaf 1995 over het cotardsyndroom onderzocht. Voor cotardtype psychotische depressie blijkt elektroconvulsietherapie een effectieve behandelmethode. Voor het cotardtype I blijkt een behandeling met antipsychotica voldoende.

trefwoorden elektroconvulsietherapie, nihilistische waan, cotardsyndroom