Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 1, 7 - 16

Overzichtsartikel

Genexpressieprofilering bij schizofrenie Een overzicht

J. Verveer, K. Huizer, D. Fekkes, N. van Beveren

achtergrond Een recente ontwikkeling in het genetisch onderzoek is het bestuderen van de activiteit van genen. Kenmerkend voor genexpressie is dat deze variabel is en onder meer afhankelijk van de ontwikkelingsfase van een organisme, van het weefsel- en celtype en van omgevingsfactoren. Tegenwoordig is het mogelijk om de activiteit van de meer dan 30.000 genen die het volledige menselijke genoom vormen in één enkele keer te bepalen. Deze techniek staat in de Engelstalige literatuur bekend als 'microarray screening', 'high-throughput-analysis' - in het Nederlands 'genexpressieprofilering'.
doel Het beschrijven van enkele basiselementen van de genexpressietechniek en het geven van een overzicht van de resultaten van genexpressieprofilering van post mortem verkregen hersenweefsel bij patiënten met schizofrenie.
methode In PubMed is gezocht naar relevante artikelen met behulp van de zoektermen: 'schizophrenia', 'microarray', 'gene expression'. Tien onderzoeken zijn gevonden.
resultaten en conclusie Genexpressieprofilering geeft aanwijzingen dat verschillende functionele gengroepen (zoals synaps-, metabolisme- myelinisatie- en oligodendrocytgerelateerde genen) betrokken zijn bij de pathogenese van schizofrenie. Een aantal van deze gengroepen zijn gelokaliseerd op bekende chromosomale risicolocaties voor schizofrenie. Dit ondersteunt de theorieën dat schizofrenie veroorzaakt wordt door verstoringen in de synaptische stabiliteit en plasticiteit. Er zijn aanwijzingen dat verstoringen in de myelinisatie en in het vetzuurmetabolisme eveneens een rol kunnen spelen.

trefwoorden bio-informatica, genexpressie, micro-array, schizofrenie