Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 1

Redactioneel

P.N. van Harten

Schrijf een artikel!, 3 - 5

Overzichtsartikel

J. Verveer, K. Huizer, D. Fekkes, N. van Beveren

Genexpressieprofilering bij schizofrenie Een overzicht, 7 - 16

Commentaar

S.J. Claes

Genexpressieprofilering bij schizofrenie: commentaar, 17 - 19

Overzichtsartikel

J. van Os, R. Kahn

Remissiecriteria voor de diagnose schizofrenie, 21 - 26

Overzichtsartikel

J.J.M. van Hoof

Een disbalans tussen kracht en sturing Een nieuw model voor de pathogenese van schizofrenie, 27 - 36

Korte bijdrage

M. van Berkel, J.P.A.M. Bogers, P.F. Bouvy

Dosisreductie van klassieke antipsychotica: gunstig voor tardieve dyskinesie?, 37 - 41

Gevalsbeschrijving

G.B. van de Kraats, J. Slob, D.E. Tenback

Het verminderen van aan qtc-tijdverlenging gerelateerde risico's bij psychofarmacagebruik Adviezen voor de praktijk, 43 - 47

Gevalsbeschrijving

Y. Madani, B.G.C. Sabbe

Het cotardsyndroom , 49 - 53

Referaat

J.P.A.M. Bogers

Stoppen met bloedbeeldcontroles bij clozapine, 55 - 55

Ingezonden brief

M.C.H. Doorakkers

Reactie op 'De multidisciplinair werkende psychiater in de Herziene Profielschets Psychiater. Juridisch en organisatorisch buiten de werkelijkheid?', 57 - 58