Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 12, 905 - 913

Oorspronkelijk artikel

Psychotherapeutische behandelmogelijkheden voor bipolaire stoornissen. Een overzicht van gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken

B. van den Berg, E.A.M. Knoppert-van der Klein, J. van Zaane

achtergrond In onderzoeken naar de effectiviteit van behandelingen van bipolaire stoornissen heeft lang de nadruk gelegen op farmacotherapeutische behandelingsmogelijkheden. De laatste jaren wordt steeds meer onderzoek gedaan naar psychotherapeutische behandelmethoden bij bipolaire stoornissen.
doel Een overzicht geven van de gepubliceerde gecontroleerde en gerandomiseerde onderzoeken naar de effectiviteit van psychotherapeutische behandelvormen voor bipolaire stoornissen. methode Met Medline en Embase werden met de zoektermen 'psychotherapy', 'cognitive (behavioural) therapy', 'family therapy', en 'psychoeducation' acht gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken gevonden. Geïncludeerd werden de onderzoeken waarin sprake was van een gerandomiseerde en gecontroleerde opzet, waarin beschreven werd welke interventies werden toegepast en waarin het terugvalpercentage een uitkomstmaat was.
resultaten De volgende behandelmethoden zijn onderzocht: Noodplan, cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke en sociaal-ritme-therapie, gezinsgerichte therapie en groepspsycho-educatie. Deze behandelingen worden toegevoegd aan medicamenteuze behandelingen. De toevoeging van psychotherapeutische behandelingen leidt tot minder terugval in stemmingsepisoden en verbetering van functioneren.
conclusie Aanbevolen wordt om psychotherapeutische behandelingen aan te bieden bij patiënten met bipolaire stoornissen om de kans op terugval zo klein mogelijk te maken.

trefwoorden effectiviteit, bipolaire stoornis, gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, psychotherapie