Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 11, 773 - 782

Oorspronkelijk artikel

De invloed van cognitieve stoornissen op de sociaal-maatschappelijke uitkomst van schizofrenie

M. van der Gaag, J. van Os

achtergrond Cognitieve beperkingen zijn kenmerkend voor schizofrenie. Ondanks verbeterde symptomatische behandeling is de uitkomst van schizofrenie de afgelopen eeuw niet veel verbeterd. Dit is mogelijk het gevolg van de ernstige cognitieve beperkingen die kenmerkend zijn bij veel patiënten.
doel Het beschrijven van de verbanden tussen cognitieve beperkingen en de uitkomst van schizofrenie.
methode Literatuuronderzoek met behulp van Medline en Psychlit (periode 1992-2002).
resultaten Cognitieve functiestoornissen zijn meestal aanwezig bij schizofrenie. Zij zijn tamelijk onafhankelijk van de symptomen en vormen de beste voorspellers van de uitkomst van schizofrenie. Ook familieleden hebben deze beperkingen, zij het in mindere mate. Verbetering van de cognitieve functiestoornissen kan in geringe mate door atypische antipsychotica en door training van functies. De effecten daarvan op de uitkomst moeten nog onderzocht worden.
conclusie Meer aandacht voor leerbeperkingen bij 'assessment' en behandeling is gewenst om gerichte interventies te kunnen ontwerpen.

trefwoorden cognitie, neuro-ontwikkeling, risicofactor, uitkomst