Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 11, 759 - 766

Korte bijdrage

Cognitie, subjectieve ervaring, dopamine en antipsychotica

L. de Haan

samenvatting Schizofrenie wordt gekenmerkt door enerzijds ontremde betekenisgeving en anderzijds verminderde betekenisgeving en doelgerichtheid. Deze stoornissen hangen samen met afwijkingen van de dopaminerge neurotransmissie. Antipsychotica - dopamineantagonisten - remmen de ontremde betekenisgeving, maar kunnen ook de gewenste betekenisgeving, plezier en doelgerichtheid verminderen. Subjectieve ervaringen van patiënten blijken betrouwbaar te kunnen worden vastgesteld. Subjectief niet-welbevinden blijkt samen te hangen met een relatief hoge bezetting van dopaminereceptoren door antipsychotica.

trefwoorden antipsychotica, cognitie, dopamine, schizofrenie, subjectieve ervaring