Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 11, 753 - 758

Overzichtsartikel

Hallucinaties: een cognitiefneuropsychiatrische benadering

A. Aleman

samenvatting In dit artikel wordt een overzicht gegeven van recent onderzoek naar de cognitieve basis van hallucinaties bij schizofrenie. Twee soorten benaderingen worden onderscheiden, waarin respectievelijk top-down perceptuele informatieverwerking en metacognitieve controleprocessen centraal staan. In beide gevallen wordt ervan uitgegaan dat er bij hallucinaties sprake is van intern gegenereerde informatie die foutief toegewezen wordt aan een externe bron. Bij de evaluatie van verschillende hypotheses wordt ook informatie uit functionele neurobeeldvormingsonderzoeken betrokken. Hoewel er vooruitgang geboekt wordt in het empirisch onderzoek, is het nog te vroeg om een definitieve conclusie te trekken over de cognitieve basis van hallucinaties. Toekomstig onderzoek moet zich eveneens richten op de emotionele betekenis van hallucinaties.

 

trefwoorden cognitie, hallucinaties, schizofrenie, top-down-processen