Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 11, 721 - 725

Overzichtsartikel

Diermodellen voor de cognitieve stoornissen bij schizofrenie

B.A. Ellenbroek, A.R. Cools

Samenvatting Ondanks grote verbeteringen in de beeldvormende technieken, is het bestuderen van de cognitieve stoornissen bij schizofrenie nog altijd erg moeilijk. Dierexperimenteel onderzoek kan hierbij een belangrijke rol spelen, daar deze stoornissen zich gewoonlijk met identieke methoden bij mens en dier laten bestuderen, in het bijzonder op het gebied van informatieverwerkingsstoornissen. Dit artikel geeft een kort overzicht van de stand van zaken bij het neurobiologisch onderzoek naar informatieverwerkingsstoornissen bij ratten en de relatie van deze stoornissen met schizofrenie.

trefwoorden diermodellen, informatieverwerking, latente inhibitie, p50-gating, prepulse inhibitie