Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 10, 797 - 802

Korte bijdrage

Informatie over elektroconvulsietherapie op het internet

G. Degraeve, C. van Heeringen, K. Audenaert

samenvatting Dit artikel poogt een kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling te maken van de op het internet beschikbare informatie over elektroconvulsietherapie. De kwantitatieve beoordeling gebeurde door het invoeren van vijf zoektermen in acht (meta)zoekmachines. Voor de kwalitatieve beoordeling werden telkens de eerste twintig websites die elke zoekterm genereerde in Google bezocht en gescoord met een aangepaste sandvikbeoordelingslijst. Hieruit blijkt dat de beoordeelde websites technisch goed, maar inhoudelijk eerder onvolledig zijn.

trefwoorden elektroconvulsietherapie, informatie, internet