Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 10, 787 - 795

Essay

Uitwisselen van informatie bij het samenwerken in de geestelijke gezondheidszorg. Een ethisch advies

A. Liegéois, A. Haekens, M. Eneman

samenvatting De Werkgroep Ethiek in de Geestelijke Gezondheidszorg van de Broeders van Liefde in Vlaanderen heeft een advies geformuleerd over de belangrijke ethische vraag: wanneer en hoe moeten zorgverleners informatie delen dan wel geheimhouden bij het samenwerken in de geestelijke gezondheidszorg? Dit artikel bespreekt dit advies en het onderzoek dat eraan ten grondslag lag. Het onderzoek bestond uit een combinatie van ethische discussie en literatuuronderzoek. Ten eerste is de keuze voor twee algemene principes geformuleerd - overleg en zorgvuldigheid - die bruikbaar zijn in alle situaties. In overleg toetsen de betrokkenen het uitwisselen van informatie aan de hand van tien zorgvuldigheidscriteria. Ten tweede is advies gegeven voor de toepassing van deze algemene principes. In een team van zorgverleners met een gedeeld beroepsgeheim wordt het relevantiefilter toegepast. In een netwerk van zorgverleners en met derden wordt echter gepleit voor overleg en toestemming, maar worden ook de voorwaarden voor uitzonderingen bepaald.

trefwoorden beroepsgeheim, ethiek, informatie