Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 8, 637 - 645

Essay

Op weg naar een behandelwet?

J.A.G. van Opstal, S. Lammers

In zijn huidige vorm voorziet de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) in een gedwongen opname van patiënten die gevaar opleveren. De Wet Bopz geeft echter nauwelijks mogelijkheden tot dwangbehandeling. Dit wordt door veel psychiaters als een gemis ervaren. Ook de samenleving heeft er in toenemende mate moeite mee, dat - onder strikt omschreven voorwaarden - een ernstig zieke patiënt wél onder dwang kan worden opgenomen, maar vervolgens niet gedwongen kan worden een behandeling te ondergaan. De wetgever heeft recentelijk een aantal wijzigingen aangebracht in de Wet Bopz. Hiermee wordt vooral beoogd de mogelijkheden tot dwangopname en dwangbehandeling te verruimen. In dit artikel worden deze wijzigingen en andere nieuwe ontwikkelingen besproken. Aan de hand van de jurisprudentie wordt onderzocht of deze wijzigingen al dan niet van invloed zijn op verruiming van de mogelijkheden voor dwangbehandeling. Dit blijkt vooralsnog niet het geval te zijn.

trefwoorden dwangbehandeling, gevaar, Wet Bopz