Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 8

Redactioneel

B.C.M. Raes

Onbehandelbaar?, 615 - 617

Oorspronkelijk artikel

I.M. de Vreede, H. Burger, I.M. van Vliet

Voorspelling van de effectiviteit van elektroconvulsietherapie bij een depressieve stoornis met routinematig verzamelde data, 619 - 625

Overzichtsartikel

M.A. Hansman-Wijnands, J.W. Hummelen

Differentiële diagnostiek van psychopathie en autismespectrumstoornissen bij volwassenen. Empathiegebrek als kernsymptoom, 627 - 636

Essay

J.A.G. van Opstal, S. Lammers

Op weg naar een behandelwet?, 637 - 645

Korte bijdrage

A.J.M. Loonen, J.E. Hovens

Bewegingsstoornissen meten bij klinisch onderzoek, 647 - 650

Commentaar

P.N. van Harten, J. van Os

Keuze bewegingsstoornismeetschalen in het Geestkracht-onderzoek, 651 - 654

Gevalsbeschrijving

E.C. van Lith, R.M. Marijnissen

Gevaar voor sociale teloorgang 'Wel gedwongen opnemen, niet behandelen?', 655 - 659

Gevalsbeschrijving

C Marcq, S. Claes

Paranoia en somatoforme klachten bij een Nigeriaanse vluchtelinge, 661 - 665

Referaat

C.C.M. Timmers, P.N. van Harten

Boulimia nervosa: drie subtypen?, 667 - 667

Referaat

L. van Leemput, J. Vandenberghe

Verband tussen de studiesponsor en de conclusies in vergelijkende onderzoeken van tweedegeneratie-antipsychotica, 667 - 668

Ingezonden brief

A.F.G Leentjens, F.R.J. Verhey

Reactie op 'De multidisciplinair werkende psychiater in de Herziene Profielschets Psychiater', 669 - 672