Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 6, 500 - 504

Ingezonden brief

Reactie op 'Over bittere en vergulde pillen: psychiatrie in het licht (of de schaduw) van de farmaceutische industrie' en op 'Over het belang van publiek-private samenwerking. Commentaar op Vandereycken'.

W.M.N.J. Buis