Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 5, 405 - 408

Gevalsbeschrijving

Acute stemmingsomslag naar hypomanie bij een patiënte met een unipolaire depressie direct na starten van venlafaxine

D.G.H. Krol, W.A. Nolen

Een patiënte met een recidief van een (tot dan toe unipolaire) depressieve stoornis ontwikkelde een hypomanie op de eerste dag nadat haar behandeling werd omgezet van paroxetine 20 mg/dag naar venlafaxine 75 mg/dag. De hypomane symptomen verdwenen na het verminderen van de dosering. Patiënte bleef vervolgens euthym met 18,75 mg venlafaxine per dag. In deze gevalsbeschrijving worden mogelijke verklaringen voor de hypomanie besproken. Aan de orde komen een farmacokinetische interactie tussen paroxetine en venlafaxine, de mogelijkheid van een idiosyncratische reactie en de remming van de noradrenalineheropname door venlafaxine.

trefwoorden depressie, hypomanie, paroxetine, venlafaxine