Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 5, 389 - 393

Korte bijdrage

De multidisciplinair werkende psychiater in de Herziene Profielschets Psychiater

R.J.A. ten Doesschate, J.H. Hubben

In de Herziene Profielschets Psychiater wordt gesteld: 'multidisciplinaire samenwerking laat dus onverlet de hoofdregel dat de psychiater slechts voor patiënten die hij heeft gezien een onderzoek of behandeling kan indiceren'. In deze benadering wordt geen rekening gehouden met het feit dat veel psychiaters werkzaamheden verrichten in dienstverband. In dat kader gelden meer en andere juridische en organisatorische regels dan voor de zelfstandig gevestigde psychiater. Daaraan wordt in de profielschets ten onrechte voorbijgegaan.

trefwoorden indicatie, indicatiestelling, multidisciplinaire samenwerking, profielschets psychiater