Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 5

Redactioneel

L. de Haan

Ontwikkeling van psychopathologie, 359 - 360

Oorspronkelijk artikel

G.M.G.A. Piras, B.W. van de Kar, A. Oostindiër

De waardering van leertherapie door psychiaters in opleiding in Amsterdam, 361 - 372

Overzichtsartikel

M. Eneman, B.G.C. Sabbe

Hopeloosheid bij patiënten met schizofrenie, 373 - 382

Korte bijdrage

J.A. Fiselier, A.E. van der Waal, J. Spijker

Psychiater, patiënt en religie: meer dan coping alleen, 383 - 386

Commentaar

A.W. Braam

Psychiater en religie: agnost of ietsist?, 387 - 388

Korte bijdrage

R.J.A. ten Doesschate, J.H. Hubben

De multidisciplinair werkende psychiater in de Herziene Profielschets Psychiater, 389 - 393

Gevalsbeschrijving

J.J.A. Jongeleen, C.L. Mulder

Bewind en curatele ter preventie van verloedering van psychiatrische patiënten, 395 - 398

Gevalsbeschrijving

M.H. Smidt, E.C.A. Collumbien

Een variant van het maligne neurolepticasyndroom door cocaïne, 399 - 404

Gevalsbeschrijving

D.G.H. Krol, W.A. Nolen

Acute stemmingsomslag naar hypomanie bij een patiënte met een unipolaire depressie direct na starten van venlafaxine, 405 - 408

Referaat

A. Banaei-Kashani, P. Jong Baw, J.D. Blom

De effectiviteit van fluoxetine en olanzapine bij gebruik tegen somberheid en agressieve impulsdoorbraken bij de borderline persoonlijkheidsstoornis, 409 - 410

Referaat

S.C. van der Padt, G. Nissink, J.D. Blom

Het gebruik van antidepressiva bij depressies in het kader van de bipolaire stoornis, 409 - 410

Ingezonden brief

G.H.M.M. ten Horn

Reactie op 'Psychiatrische voorgeschiedenis en nazorg bij dwangopneming', 411 - 412