Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 4, 331 - 335

Gevalsbeschrijving

Glucosestoornissen bij een 14-jarige patiënt die behandeld werd met een tweede-generatieantipsychoticum1

K. Lauwers, M. De Hert, L. de Rijdt, J. Peuskens

Terwijl het verhoogde risico op de ontwikkeling van diabetes mellitus bij volwassen patiënten behandeld met tweede-generatie-antipsychotica een veelbesproken onderwerp is, zijn er in de literatuur nog weinig gegevens beschikbaar over het gebruik en de mogelijke metabole risico's bij jongeren. In deze gevalsbeschrijving is sprake van ernstige afwijkingen van de glykemie bij een 14-jarige, niet-psychotische patiënt die behandeld werd met risperidon. De glucoseafwijkingen bleken omkeerbaar toen de behandeling met risperidon werd beëindigd. Deze gevalsbeschrijving benadrukt het belang van onderzoek naar en opsporing van metabole stoornissen bij kinderen en jongeren die tweede-generatie-antipsychotica gebruiken. Vooral kinderen met bijkomende risicofactoren moeten nauwkeurig in de gaten worden gehouden.

trefwoorden antipsychotica, diabetes mellitus, glucosestoornissen, tweede generatie