Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 4, 325 - 329

Gevalsbeschrijving

Acute psychiatrische symptomatologie bij Wegener-granulomatosis

L. Peeters, P. Igodt

Een 69-jarige man presenteert zich met een maniform beeld dat secundair blijkt te zijn aan de aantasting van het centraal zenuwstelsel in het kader van Wegenergranulomatosis, een systeemziekte. In zeldzame gevallen kan zich bij Wegener-granulomatosis een acuut psychiatrisch beeld voordoen dat een correcte behandeling vereist. Deze bespreking wil enerzijds de aandacht vestigen op dit zelden gerapporteerde beeld en anderzijds de noodzaak tot multidisciplinaire samenwerking bij systeemaandoeningen benadrukken.

trefwoorden manie, Wegener-granulomatosis