Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 4, 283 - 293

Overzichtsartikel

De effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg in ontwikkelingslanden

P. Ventevogel, J.T.V.M. de Jong

achtergrond Psychiatrische stoornissen in ontwikkelingslanden zijn een belangrijke oorzaak voor beperkingen en verlies van economische productiviteit.
doel Het presenteren van een overzicht van interventiemogelijkheden en beleidsopties voor de geestelijke gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.
methode Literatuuronderzoek met behulp van PubMed, aangevuld met eigen praktijkervaring.
resultaten
De schaarse onderzoeksgegevens geven aanwijzingen dat effectieve behandeling van psychiatrische stoornissen in ontwikkelingslanden mogelijk is. Er zijn drie niveaus waarop geestelijke gezondheidszorg kan worden geleverd: het niveau van bestaande geestelijke gezondheidszorg, het niveau van de eerstelijnsgezondheidszorg en het niveau van community mental health. Aan de hand van drie voorbeelden worden interventies op elk van deze niveaus besproken.
conclusie Meer onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van psychiatrische behandelinterventies in ontwikkelingslanden is noodzakelijk, in combinatie met daadwerkelijke implementatie van ggz-programma's in die landen.

trefwoorden beleid, eerstelijnsgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, ontwikkelingslanden, psychosociale programma's