Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 3, 250 - 250

Ingezonden brief

Een fout in de Nederlandse uitgave van de beknopte handleiding DSM-IV bleek ook in de herziene uitgave (DSM-IV-TR) niet te zijn opgemerkt

L. de Bruin, H.J. van Vliet