Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 3, 249 - 250

Ingezonden brief

Reactie op 'Een kritische beschouwing over de keuze van de diagnose schizofrenie als uitgangspunt van richtlijnen voor de behandeling'

J.M.M. Dormaar