Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 3, 245 - 248

Ingezonden brief

Reactie op 'Wat wij van Jip en Janneke kunnen leren. Over reïficatie (verdinglijking) in de psychiatrie' en 'Terug naar Griesinger?'

A.H.A.C. van Bakel