Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 3, 175 - 183

Oorspronkelijk artikel

Somatisch onderzoek bij nieuw opgenomen psychiatrische patiënten in Vlaamse algemene psychiatrische ziekenhuizen

G. Neirinck, M. Eneman, P. De Cort

achtergrond In Vlaanderen bestaat weinig consensus over de omvang en inhoud van het somatisch onderzoek bij nieuw opgenomen psychiatrische patiënten.
doel Het in kaart brengen van de aanwezige medisch-somatische staf, de beschikbare apparatuur en de aangevraagde somatische routineonderzoeken in de Vlaamse algemene psychiatrische ziekenhuizen.
methode Bij twintig Vlaamse psychiatrische ziekenhuizen werd een door de auteurs opgestelde vragenlijst voorgelegd over het beleid inzake de opsporing van lichamelijke ziekten bij opname en de beschikbare mogelijkheden daarbij.
resultaten De medische apparatuur die het meest frequent aanwezig is in de benaderde psychiatrische ziekenhuizen bestaat uit een ecg-apparaat, een röntgenapparaat een echograaf. De meest voorkomende routinematig aangevraagde onderzoeken zijn: bloed- en urineonderzoek, ecg, klinisch onderzoek en een röntgenfoto van de thorax. De bezetting met somatische artsen in deze ziekenhuizen is vrij uiteenlopend; soms is er zelfs geen enkele somatische arts.
conclusie In de Vlaamse algemene psychiatrische ziekenhuizen ontbreekt een uniform beleid voor het somatisch onderzoek bij nieuw opgenomen patiënten. Ook de beschikbare apparatuur en de aanwezige medisch-somatische staf verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis. Het lijkt aangewezen om pas naar aanleiding van de bevindingen bij anamnese en klinisch onderzoek, aanvullende onderzoeken te overwegen.

trefwoorden lichamelijk onderzoek, opname, psychiatrie, routineonderzoek