Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 2, 153 - 157

Gevalsbeschrijving

Acute dystonie door mirtazapine bij een patiënte met de ziekte van Alzheimer

S. van den Bosch, F. Bouckaert, J. Peuskens

Een 79-jarige patiënte met de ziekte van Alzheimer ontwikkelde acute dystonie 12 uur na een eenmalige inname van 30 mg mirtazapine. Vijfenveertig uur later begon de acute dystonie geleidelijk te verminderen en na 60 uur was deze geheel verdwenen. In de literatuur wordt deze bijwerking weinig beschreven. De pathofysiologie van acute dystonie evenals de mogelijke rol van mirtazapine zijn onduidelijk. Enkele hypothesen en aanbevelingen worden geformuleerd.

trefwoorden dementie, dystonie, mirtazapine