Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 2, 141 - 145

Korte bijdrage

Intakes voor (deeltijd) klinische psychotherapie Een cohortonderzoek

H.M. Visser, J. Dekker, L. Harteveld-Bosma, P. Rijnierse, F. de Jonghe

Er is weinig bekend over het type patiënt dat wordt verwezen voor (deeltijd) klinische psychotherapie. Een beschrijvend, retrospectief cohortonderzoek is uitgevoerd met 100 patiënten die zich hebben aangemeld voor een intake bij een (deeltijd)kliniek voor persoonlijkheids-, angst- en eetstoornissen. Van hen zijn sociodemografische en klinische kenmerken verzameld. De meesten lijken meerdere en ernstige stoornissen te hebben. Ze vertonen een forse mate van disfunctioneren en relatieve therapieresistentie. Van de 70% die een positieve indicatie krijgt, accepteert 79% de geboden behandeling uiteindelijk ook.

 

trefwoorden cohortonderzoek, intake, psychotherapie