Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 2, 135 - 139

Korte bijdrage

Risico's van de parenterale behandeling van acute agitatie

M.M. Boomsma, O. Mengels, R.W. van Olden

achtergrond  Acute agitatie is een medisch noodgeval dat direct ingrijpen vereist. Echter, ook aan de behandeling zijn risico's verbonden.
doel  Door middel van literatuuronderzoek inventariseren: (1) wat de risico's van medicamenteuze interventies bij psychiatrische crisissituaties zijn; (2) aan welke parenterale medicamenten deze risico's verbonden zijn; en (3) wat de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en interventies zijn.
methode  De PubMed-database is geraadpleegd met de volgende trefwoorden: 'parenteral', antipsychotics', 'benzodiazepines', 'acute agitation', 'crisis intervention' en 'fatalities'.
resultaten  Van verscheidene parenterale antipsychotica is bekend dat ze cardiotoxisch kunnen zijn en/of hypotensieve effecten kunnen hebben. Daarnaast kunnen parenterale antipsychotica acute bewegingsstoornissen veroorzaken, waaronder een laryngospasme. Overmatige sedatie met ademhalingsdepressie kan het gevolg zijn van (parenterale) benzodiazepinen.
conclusie  Aan parenterale toediening van alle psychofarmaca zijn risico's verbonden die levensbedreigend kunnen zijn. Wanneer men genoodzaakt is tot het parenteraal toedienen van medicatie aan een geagiteerde patiënt, moet dit onder omstandigheden gebeuren waarin adequate controle van de patiënt plaats kan vinden en waarbij de benodigde middelen aanwezig zijn om levensbedreigende bijwerkingen te behandelen.

trefwoorden acute agitatie, parenterale medicatie, veiligheid