Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 2, 107 - 117

Overzichtsartikel

Melatonine

C. Debruyne

achtergrond De toepassing van melatonine voor medische doeleinden bij kinderen steunt op wetenschappelijk onderzoek naar de eigenschappen van het product en op ervaring door empirisch gebruik bij bepaalde populaties. De kennis kent een gestage groei en toetsing in onderzoeken bij kinderen. |
doelDe huidige kennis over de toepassing van melatonine in beeld brengen en de klinische relevantie belichten.
methodeLiteratuuronderzoek uitgevoerd in de databases Psycinfo en PubMed met de zoektermen 'melatonin', 'child*' en 'adolescen*'.
resultatenMelatonine is een vetoplosbaar neurohormoon dat, geproduceerd in het corpus pineale, via een feedbackcircuit een circadiane secretie vertoont. Het heeft verschillende neurobiologische werkingsmechanismen, met chronobiotische, hypnotische, anticonvulsieve, anxiolytische en antioxidatieve effecten. De literatuur is eensgezind over effectiviteit en kortetermijnveiligheid van het gebruik van melatonine met een chronobiotisch en hypnotisch doel, in geval van een gestoorde melatoninesecretie. Voor de indicatiestelling dient een vierentwintiguursprofiel gemaakt te worden. Hiermee kan men het moment van de nachtelijke stijging in de secretie vergelijken met de gewenste inslaaptijd. Er is nog onvoldoende kennis over de effecten bij langdurig gebruik en de interactie met de puberteitsontwikkeling. Over de rol bij stemmingsstoornissen is nog geen consensus bereikt. Recent is er ook meer interesse voor de werking bij paroxismale verschijnselen en de betrokken mechanismen.
conclusie Melatonine is een product dat zeker toepassingsmogelijkheden heeft, mits met een nauwkeurige indicatiestelling en op gecontroleerde manier toegediend. Vooralsnog blijft de plaats van melatonine binnen het kader van goed wetenschappelijk onderzoek.

trefwoorden adolescent, kind, melatonine, therapeutisch gebruik