Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 11, 787 - 793

Korte bijdrage

Meetinstrumenten in de transculturele psychiatrie

F.A.M. Kortmann

achtergrond Meetinstrumenten zijn doorgaans van westerse oorsprong. De vraag rijst in hoeverre ze ook bruikbaar zijn bij niet-westerse respondenten.
doel Inzicht krijgen in de voorwaarden waaraan meetinstrumenten theoretisch moeten voldoen om ze transcultureel te kunnen toepassen en in de bruikbaarheid van westerse instrumenten bij allochtonen in de Nederlandse praktijk.
methode Analyse van het begrip equivalentie - dit is de mate van overeenkomst in conceptuele betekenissen en toepassingsmethoden van meetinstrumenten in verschillende culturen - aan de hand van literatuur en andere (informele) informatiebronnen.
resultaten Vijf aspecten van equivalentie worden beschreven: (1) semantische equivalentie; (2) inhoudsequivalentie; (3) conceptuele equivalentie (constructequivalentie); (4) criteriumequivalentie; en (5) technische equivalentie. Bij elk ervan worden voorbeelden gegeven en wordt aangegeven hoe equivalentie kan worden versterkt.
conclusie Het bereiken van equivalentie van instrumenten is ingewikkeld. In Nederland is weinig werk op dit gebied verricht. Een handleiding om hieraan iets te doen wordt gegeven.

 

  

trefwoorden equivalentie, meetinstrumenten, transcultureel